Vlaamse Vereniging van Cushing, Addison en AGS


De Vlaamse Vereniging van Cushing-Addison-AGS werd  opgericht te Berchem in 1998 door SAINTFIET Simonne, die ook voorzitster is van de vereniging en zelf Cushing-patiënte-hypofyse.

 

Doel van de groep

 • Lotgenoten zoeken om meer contact te hebben met elkaar:
  • je kan met lotgenoten praten
  • ze begrijpen wat je bedoelt
  • je maakt nieuwe vrienden
  • je voelt je er thuis
 • Het verspreiden van alle informatie over onze ziekte.
 • Opkomen voor de belangen van onze leden bij de overheid.

Werking van de groep

 • Samenkomsten
  • Twee voordrachten door gespecialiseerde sprekers en/ of artsen
  • Bijeenkomsten en/of infovergaderingen in de regio’s:
  • Antwerpen
  • Limburg
  • Vlaams-Brabant
  • De kust
 • Tijdschrift
  • Leden ontvangen driemaandelijks een tijdschrift met verslagen van voordrachten, medische artikels en informatie op allerlei gebied.

Lid worden

Lid worden kan door 20 € te storten op rekeningnummer:  BE15 0682 2750 4130

Telefoon: of e-mailen naar: [email protected] met vermelding van naam en voornaam, adres, tel., e-mail, GSM en geboortedatum.
 

Belangrijke opmerking

Het is niet de bedoeling van de Vlaamse Vereniging van Cushing-Addison-AGS om medisch advies te geven, dit is de taak van je arts.
 

Het ontstaan van de groep

1998: 3 mei bij Simonne Saintfiet thuis: contact met 10 lotgenoten.

1999: 1 januari: de groep wordt officieel gestart met 49 leden.

2001: AGS wordt opgenomen in de groep. Er wordt een bestuur opgericht.

2002: het MEN-1 Syndroom komt erbij.

2003: het Syndroom van Sheehan komt erbij.

Het ledenaantal groeide, maar het voornaamste is het contact met gespecialiseerde sprekers en vooral met lotgenoten.

Dat bewijst het grote aantal aanwezigen op iedere bijeenkomst.