Wat is MEN 1?

(Multiple Endocriene Neoplasie Type 1)

Het is een vrij zeldzaam ziektebeeld.

Men 1 Type is een autosomaal dominant overervend tumorsyndroom dat gekenmerkt wordt door de vorming van tumoren in verschillende neuro-endocriene organen. Karakteristieke MEN 1-gerelateerde tumoren ontwikkelen zich in de hypofysevoorkwab, de pancreas-eilandjes, de bijschildklieren en de endocriene twaalfvingerige darm.

Cushing is dus maar één aspect van het Men 1 Syndroom, je hebt dan ook nog een hyperparathyrreoïde. Bij deze ziekte worden buitensporige grote hoeveelheden parathormoon geproduceerd, meestal ten gevolge van een klein doorgaans goedaardig gezwel (adenoom) in een of meer bijschildklieren.

De ziekte kan soms een uitvloeisel zijn van een algemene vergroting van alle 4 de klieren.

Door het teveel aan hormoon ontstaat een hoger dan normaal calciumniveau in het bloed, voornamelijk door calcium aan de botten te onttrekken. In een poging om het calciumniveau in het bloed te verlagen, scheiden de nieren calcium in de urine af, maar de uitwerking hiervan blijft beperkt en in de loop der jaren wordt het calciumniveau steeds hoger.

 

Behandeling

Operatieve ingrepen aan pancreas, de bijnieren, de hypofyse en bijschildklieren.